2018_Rörelse

Rörelse
Public work at the entrance area of Stora Skedvi´s sporthall, 2018

Min idé för verket i entréhallen är rörelse som utgångspunkt för gestaltningen. För att framställa reliefbilderna använde jag mig av en interaktiv feedback-installation. En feedbackprojektion uppstår genom sammankopplingen av en kamera och en videoprojektor. Allt som rör sig i projektionen projiceras i realtid på väggen, där det återupptas av kameran som genererar en feedback i det oändliga. Den upprätthåller därmed den övergående cykeln av att ge och ta. Feedbackeffekten skapar en oändlig duplicering av rummet genom repetition och införlivar besökare i rumdtidslingan. Figurerna och formerna upprepar sig själva med en kort tidsförskjutning som genererar en fluktuerande rörelse. Genom att zooma med kameran eller svänga den uppstår ytterligare rörelsemönster. Mönstren som genereras av kroppens rörelse blir delvis abstrakta.
För verket i entréhallen installerades projektionen på plats, och elever från skolan rörde sig i projektionen. Jag eftersöke rörelsemönster och scener som skulle kunna ta plats i sporthallen, som bollspel, att springa, handstående et cetera.
De slutliga motiven uppstod från bild- och filmmaterialet jag samlade på plats och som sedan sattes ihop till en större bild. Stillbilderna är utgångspunkt för den utskurna reliefen.
Barnen på bilderna ses som siluetter och är inte igenkännbara, mönstren som uppstår är till stora delar abstrakta vågformer.