_2022 – BINARY

Binary
Serie av grafiska blad
50x70cm, 2022

Verkserien ”Binary” anknyter till den digitala världen som är uppbyggd på ett binärt system av nollor och ettor. Om man tänker sig detta på ett fysisk sätt så kommer man till ursprunget av automatisering och programmering: hålkorten. Hålkort har flera stansade eller perforerade hål för att representera data genom närvaron eller frånvaron av hål i fördefinierade positioner.

I mina grafiska blad utgår jag ifrån ett bruksmaterial i konstvärlden: bubbelplast. Jag använder bubblorna som ett rastersystem och gör punktuella ingrepp genom taktilt arbete (=trycka sönder bubblor). Jag bearbetar det regelbundna rastret genom att skapa ackumulerade tomrum, delvis axiella och symmetriska mönster, delvis acykliskt. Materialiteten och ljudet som uppstår i detta destruktiva arbete – att trycka sönder bubblorna – är även väldigt lustfyllt och många kan relatera till detta. Närvaron och frånvaron av luften i bubblorna blir synligt som binära spår i avtrycken.

Själva tryckprocessen, där den infärgade bubbelplasten trycks på papper, skapar en okänd parameter i min planering av tomrum och fyllda bubblor. Tryckpressen själv interagerar med materialet och slumpmässigt lägger till tomrum medan avtrycken skapas. För mig blir arbetet med detta material som en referens till skapandet av konst i allmänhet – det akribiska försöket att skapa verk efter sin idé samt tryckpressens intervention, som kan relateras till alla gånger man som konstnär ändå måste anpassa sig till externa omständigheter.